Warsztaty dla praktyków


Szanowni Państwo,

w drugim dniu Konferencji dla chętnych, szczególnie tych z obszaru praktyki gospodarczej organizujemy Warsztaty Doskonalące" z doświadczonymi fachowcami z zakresu prawa oraz zarządzania. 

 

ILOŚĆ MIEJSC JEST OGRANICZONA DO 20 osób na warsztat.

Budowa modelu komunikacji w oparciu o zarządzanie przez wartości

Warsztaty Budowa modelu komunikacji w oparciu o zarządzanie przez wartości.

Warsztaty skierowane są do osób poszukujących usprawnień w zarządzaniu organizacjami w zakresie doskonalenia komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej. W warsztatach zostaną wykorzystane nowoczesne modele biznesowe oparte na „Business Model Canvas” i „Value Proposition Canvas”. Celem warsztatów jest przekazanie wiedzy oraz wypracowanie efektywnych narzędzi identyfikowania wartości oferowanych przez organizację, zarówno z punktu widzenia klienta zewnętrznego, jak i wewnętrznego oraz kreowania i zarządzania procesem komunikacji opartym na wartościach.

Całkowita liczba miejsc: 20

Zmiana zakresu kompetencji i obowiązków organów administracji publicznej w świetle zmian w obowiązujących przepisach – 2017/2018 r.

 Zmiana zakresu kompetencji i obowiązków organów administracji publicznej w świetle zmian w obowiązujących przepisach – 2017/2018 r. 

Warsztaty skierowane są do tych wszystkich, którzy chcą zapoznać się z istotnymi zmianami w prawie odnoszącymi się do kompetencji i obowiązków organów administracji publicznej i samorządowej.

Całkowita liczba miejsc: 20

Zamówienia Publiczne - Organizacja procesów zakupowych w świetle nowelizacji przepisów o zamówieniach publicznych

Zapraszamy na kameralne spotkanie praktyków rynku zamówień publicznych: Zamówienia Publiczne - Organizacja procesów zakupowych w świetle nowelizacji przepisów o zamówieniach publicznych.

Warsztaty skierowane są do osób chcących doskonalić zarządzanie w swoich organizacjach poprzez wdrożenie zarządzania procesami biznesowymi. Wdrożenie zasad zarządzania procesami biznesowymi sprawdza się dobrze szczególnie w tak strategicznych obszarach, jak organizacja zakupów szczególnie w przypadku gdy uwzględnia się rygory Prawa Zamówień Publicznych. Celem warsztatów ma być optymalizacja procesów zakupowych prowadzonych w reżimie zamówień publicznych, zarówno pod kątem efektywności kosztowej, jak i sprawności funkcjonowania.

Realizowane w wyjątkowej formule, w której prowokujemy burzliwe dyskusje na temat praktycznych aspektów stosowania przepisów prawa.

Nasze atuty to:

  • niespotykana formuła - dyskusja, w której faktycznie biorą udział wszyscy uczestnicy,

  • wymiana doświadczeń - doświadczenia z różnych instytucji i ról pozwalają inaczej spojrzeć na napotykane problemy,

  • praktyczne podejście - rozmowa na temat prawnych aspektów znowelizowanej ustawy

Całkowita liczba miejsc: 20