Publikacje


Referaty, w zależności od tematyki i opinii recenzentów zostaną opublikowane w:

„Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej", 8 pkt, część B wykazu MNiSW. Indeksacja w CEJSH, PBN oraz Index Copernicus. Prace w jęz. polskim i angielskim.

„Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów” , 12 pkt, część B wykazu MNiSW. Indeksacja w CEJSH, PBN oraz Index Copernicus. Prace w jęz. polskim i angielskim.

„Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series” , 11 pkt, część B wykazu MNiSW. Indeksacja w CEJSH, PBN oraz Index Copernicus. Prace w jęz. angielskim.

„Ruch pedagogiczny”, 10 pkt, część C wykazu MNiSW. Indeksacja w CEJSH, PBN oraz Index Copernicus. Prace w języku polskim.

„Forum Scientiae Oeconomia", 7 pkt, część B wykazu MNiSW. Indeksacja w CEJSH, PBN oraz Index Copernicus. Prace w jęz. angielskim.

„MAZOWSZE Studia Regionalne", 6 pkt, część B wykazu MNiSW. Indeksacja w CEJSH, PBN oraz Index Copernicus. Prace w jęz. polskim i angielskim.

Recenzowana monografia naukowa „Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa”, 5 pkt, rozdział monografii.

Księga abstraktów „Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa”.