Organizatorzy


ORGANIZATOR

Organizatorem VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej PUBLICMANAGEMENT 2017 - "Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa" jest Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

  • dr hab. Aneta WYSOKIŃSKA-SENKUS

Członkowie Komitetu Organizacyjnego

  • dr Izabela HORZELA,
  • dr Dorota KUREK,
  • dr Marlena NIEMIEC,
  • dr Aneta NOWAKOWSKA-KRYSTMAN,
  • dr Małgorzata GAWLIK-KOBYLIŃSKA,
  • dr Piotr MAŚLOCH.

WSPÓŁORGANIZATORZY

WSPÓŁORGANIZATOR BRANŻOWY

Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A.

ZŁOŻONO WNIOSKI O PATRONAT