O Konferencji


Szanowni Państwo
Pragniemy zaprosić Państwa do uczestnictwa w VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej PUBLIC MANAGEMENT 2017 „Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa", organizowanej przez Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.

Konferencja odbędzie się w dniach 6-7 listopada 2017 r.

Głównym celem konferencji będzie dyskusja nad problemami zarządzania, bezpieczeństwa i obronności.

W konferencji wezmą udział zarówno przedstawiciele świata nauki, jak i przedstawiciele praktyki gospodarczej. Konferencja będzie stanowić dobrą płaszczyznę do wymiany poglądów i doświadczeń oraz przedstawienia najnowszych wyników badań naukowych w zakresie rozwoju zarządzania organizacjami sektora publicznego, prywatnego i non-profit, szczególnie tych których dotyczą zagadnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa i obronności.

 

Dr hab. Aneta Wysokińska-Senkus
Płk dr hab. Tadeusz Zieliński
Przewodniczący Rady Naukowej