Opłaty


Koszt udziału w konferencji:

  • udział w konferencji z publikacją - 850 zł,
  • udział w konferencji bez publikacji - 550 zł,
  • udział w konferencji dla doktorantów i pracowników ASzWoj - 550 zł,
  • udział w konferencji dla studentów - 250 zł,
  • publikacja bez udziału w konferencji - 500 zł.

Koszt pełnego uczestnictwa w konferencji obejmuje zakwaterowanie w hotelu, nocleg z 6/7 listopada 2017 (miejsce konferencji zostanie wskazane po zakończeniu procedury przetargowej), wyżywienie, publikację oraz udział w imprezach towarzyszących.

Koszt uczestnictwa w konferencji doktorantów i pracowników ASzWoj obejmuje wyżywienie, publikację oraz udział w imprezach towarzyszących (nie obejmuje noclegu).

Koszt uczestnictwa w konferencji studentów obejmuje wyżywienie (bez uroczystej kolacji) oraz udział w warsztatach dla studentów (nie obejmuje noclegu).

W przypadku odrzucenia tekstu przez recenzenta, niespełnienia wymogów formalnych, rezygnacji na mniej niż 30 dni przed terminem konferencji opłata konferencyjna nie zostanie zwrócona.

Dane do przewlewu

Tytuł Przelewu: PM2017 [Imię i Nazwisko]

AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ
al. Gen. A. Chruściela 103, 00-910 Warszawa

Bank Pekao S A X Oddział Warszawa

71 1240 6074 1111 0010 4302 4446