Harmonogram


  • Termin przesłania karty zgłoszenia – do 15 października 2017 r.
  • Termin przesłania abstraktu – do 15 października 2017 r.
  • Termin przesłania referatu – do 15 listopada 2017 r (będzie wydany po konferencji, rok wydania 2017).
  • Termin wniesienia opłaty – do 15 października 2017 r.
  • Termin konferencji – 6-7 listopada 2017 r.