Dla Autorów


Wymagania Edytorskie

Prosimy o przygotowanie Abstraktu, oraz Materiału do publikacji (Artykułu)  zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi poniżej.

Księga Abstraktów

Podczas konferencji otrzymacie Państwo "Księgę abstraktów". Prosimy o ich przygotowanie zgodnie z zamieszczonymi wymaganiami.

Wymogi dotyczące przygotowania abstraktu dostępne są tutaj [kliknij tutaj]

Materiał do publikacji (artykuł)

Materiał do publikacji można przygotować w języku polskim lub angielskim. Rada Naukowa konferencji po zapoznaniu się z przesłanymi artykułami, po uzyskaniu pozytywnej recenzji i analizie tematyki artykułów podejmie decyzję o zakwalifikowaniu artykułu do publikacji w:

  • „Zeszytach Naukowych Akademii Sztuki Wojennej", 8 pkt, część B wykazu MNiSW. Indeksacja w CEJSH, PBN oraz Index Copernicus. Prace w jęz. polskim i angielskim.

  • „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i finansów” , 12 pkt, część B wykazu MNiSW. Indeksacja w CEJSH, PBN oraz Index Copernicus. Prace w jęz. polskim i angielskim.

  • „Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series” , 11 pkt, część B wykazu MNiSW. Indeksacja w CEJSH, PBN oraz Index Copernicus. Prace w jęz. angielskim.

  • „Ruchu pedagogicznym”, 10 pkt, część C wykazu MNiSW. Indeksacja w CEJSH, PBN oraz Index Copernicus. Prace w języku polskim.

  • „Forum Scientiae Oeconomia", 7 pkt, część B wykazu MNiSW. Indeksacja
    w CEJSH, PBN oraz Index Copernicus. Prace w jęz. angielskim.

  • „MAZOWSZE Studia Regionalne", 6 pkt, część B wykazu MNiSW. Indeksacja w CEJSH, PBN oraz Index Copernicus. Prace w jęz. polskim i angielskim.

  • Recenzowanej monografii naukowej „Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa”, 5 pkt, rozdział w monografii.

Uwzględniając różnorodność wymagań edytorskich, odmienne oświadczenia (w niektórych przypadkach konieczność dostarczenia dalszej dokumentacji), Rada Naukowa Konferencji po zakwalifikowaniu artykułu do publikacji np. w "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i finansów” zwróci się do autora/ów artykułu z prośbą o dostosowanie artykułu do konkretnych wytycznych edytorskich i przesłanie np. oświadczenia autora, udzielając w tym zakresie również niezbędnej pomocy.

Wymogi dotyczące przygotowania materiału do publikacji (artykułu) [kliknij tutaj]

Wzór materiału do publikacji (artykułu) [kliknij tutaj]