Warsztaty dla studentów


Warsztaty dla studentów i doktorantów

Modele Biznesowe w Zarządzaniu Ryzykiem

Modele biznesowe, jako sposób opisu działalności przedsiębiorstwa na trwałe wpisały się w krajobraz biznesowy. Także w Polsce to pojęcie jest stale obecne w rozmowach między początkującymi start-upami a inwestorami. Jedną z popularniejszych koncepcji w określaniu modeli biznesowych jest business model canvas autorstwa Alexandra Osterwaldera.

Na warsztatach dla studentów zostaną przekazane informacje, jak skutecznie wykorzystywać modele biznesowe do projektowania lub doskonalenia organizacji przy uwzględnieniu kwestii związanych z zarządzaniem ryzykiem pochodzącym z różnych źródeł, na przykład braku ciągłości dostaw, wycieku strategicznej informacji czy zagrożeń fizycznych.